Опис

Захист від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60С, від органічних газів (хлор, фтор, бром, гідрид сірки крім монооксиду вуглецю СО) від кислих газів і пар кислот, від аміаку та його органічних  похідних.

X