Опис

Захист від кислих газів і парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислоти, хлористий, бромистий, фтористий вуглець)

X