Опис

Патронний респіратор із малогабаритними комбінованими фільтрами 1-го класу ефективності.

Респіратор застосовується для захисту органів дихання людини від небезпечних хімічних речовин та шкідливих речовин, що є у повітрі робочої зони.

Забезпечує захист у різних галузях промисловості, у сільському господарстві під час роботи з отрутохімікатами та добривами, а також у побутових приміщеннях.

Фільтр В1 – неорганічні гази та пари за винятком оксиду вуглецю (сірчистий ангідрид, соляна та азотна кислоти, хлор- та фосфорорганічні отрутохімікати)

Умови застосування:

  • вміст кисню у повітрі не менше 17% про;
  • вміст паро- та газоподібних речовин не більше 0,1% об.;
  • температура довкілля від -40 до +40°С.

Гарантійний термін зберігання – 3 роки.

X