Опис

Респіратор застосовується для захисту органів дихання людини від аерозолів та газоподібних токсичних речовин, присутніх у повітрі робочої зони. Забезпечує захист у різних галузях промисловості, у сільському господарстві під час роботи з отрутохімікатами та добривами, а також у побутових приміщеннях.

Фільтри респіратора спеціалізовані за призначенням залежно від фізико-хімічних та токсичних властивостей, шкідливих домішок, розрізняються за складом поглиначів та маркування.

Фільтр А1Р1 – органічні гази та пари з температурою кипіння понад 65 °С (бензин, гас, ацетон, бензол, спирти, ефіри, пари фосфорорганічних речовин).

Умови застосування:

  • вміст кисню у повітрі не менше 17% про;
  • вміст паро- та газоподібних речовин не більше 0,1% об.;
  • температура довкілля від -40 до +40°С.

Гарантійний термін зберігання – 3 роки.

X