Опис

Захист від парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65 ºС (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу та його гомологічних речовин). у вигляді газів, пар і аерозолів до 15 ГДК.

X